ALANE for Whitelies Magazine

ph: ILARIA TASCHINI | stylist: GINEVRA SARASWATHI | model: ALANE @icon | photo assistant: GIORGIA SPOLETINI